PRÁVNÍ DOLOŽKA

Ochrana osobních údajů

Společnost ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG považuje ochranu soukromí a osobních údajů za velmi důležitou oblast. Dodržování zákonných předpisů na ochranu osobních údajů je proto pro nás samozřejmostí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

„Souhlasím tímto s používáním svých osobních údajů společností ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG pro účely služeb zákazníkům, které se poskytují písemně (např. informace o výrobcích a službách, zasílání katalogů, nabídek, pozvánek na akce), a ke statistickým účelům.

Dále souhlasím s tím, že moje údaje mohou být společností ALPINA předány společnosti BMW AG a obchodní organizaci BMW např. pro účely financování nákupu vozidla nebo vyřízení záručních nároků.

Na adrese elektronické pošty datenschutz@alpina.de nebo na telefonním čísle 08241-50050 mohu kdykoli dostat informace o svých osobních údajích, které jsou uloženy v systému společnosti ALPINA, a mohu požádat o jejich změnu, vymazání nebo zablokování. V případě, že budu mít později námitky proti uchovávání, zpracovávání a používání svých údajů, mohu svůj souhlas kdykoli odvolat s využitím výše uvedené adresy elektronické pošty nebo telefonního čísla bez nutnosti sdělovat společnosti ALPINA důvody k takovému odvolání souhlasu."

Abychom Vám tento postup usnadnili, připravili jsme pro Vás formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů ve formátu pdf, který můžete vyplnit.

Po stažení ho můžete vyplnit přímo ve svém počítači. Potom ho vytiskněte, podepište a zašlete nám ho řádně podepsaný zpět. Údaje, které nám poskytnete, nebudeme ve svých systémech shromažďovat ani uchovávat; budou přístupné pouze ve Vašem počítači.Soubory cookie

Anonymní shromažďování údajů

Naše webové stránky můžete zpravidla používat, aniž byste nám museli sdělovat svou totožnost. Budeme od Vás přijímat pouze technické údaje, například informaci o Vašem poskytovateli internetových služeb (ISP), o webovém místě, ze kterého jste přešli na naše webové stránky, a o námi vlastněných webových stránkách, jež jste již navštívili. Tyto informace doplněné uvedením data a času přístupu pak budou vyhodnoceny pro interní, statistické a propagační účely a pro účely analýzy webového místa, abychom mohli své webové stránky navrhnout podle požadavků jejich uživatelů. Jako uživatel zůstanete zcela anonymní. Nebude se vytvářet profil uživatele pod pseudonymem.

Používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které dostává Váš prohlížeč při návštěvě naší domovské stránky a pak je ukládá ve Vašem počítači, pokud mu to umožníte a/nebo pokud je Váš prohlížeč nastaven potřebným způsobem. Povolení cookies není pro prohlížení stránek a objednávání povinné. Jestliže však používání cookies nepovolíte, nebude možné poskytovat Vám informace a nabídky výrobků podle Vašich zájmů. Cookies nám slouží ke zlepšení kvality struktury a obsahu Vašeho používání webu a abychom Vám usnadnili co nejužitečnější a na uživatele zaměřený pohyb na internetových stránkách.

Používáme tak zvané soubory cookie relace („session cookies“), které jsou omezené pouze na dobu Vaší návštěvy. Dokud prohledáváte stránky, slouží ke stanovení, které výrobky byly ve Vašem prohlížeči zobrazeny nebo přidány do Vašeho nákupního košíku. Tím se dále zvyšuje Vaše bezpečnost při prohlížení. V případě, že opustíte naše webové stránky nebo během stanovené doby na nic nekliknete, tyto krátkodobé cookies se zase odstraní.
Déle uchovávané soubory cookie používáme k záznamům, které stránky a nabídky byly na Vašem počítači zobrazeny, abychom mohli při příští návštěvě nabídnout informace a výrobky upravené pokud možno podle Vašich zájmů a abychom mohli zlepšovat kvalitu Vašeho užívání našeho webu. Můžete si zobrazit datum, do kterého zůstává soubor cookie aktivní.
Soubory cookie nemohou Váš počítač poškodit. Nevytvářejí žádnou bezpečnostní hrozbu ve spojení s viry nebo programy spyware. Nastavení souborů cookie máte stále pod svou kontrolou. Pomocí funkce Help (Nápověda) Vašeho prohlížeče můžete soubory cookie přijímat, odmítat, zobrazovat a vymazávat.

Jestliže žádáte o personalizované služby (například zpravodaje a odpovědi na Vaše dotazy zaslané elektronickou poštou):

Osobní údaje shromážděné ve spojení s webovými stránkami se používají k zasílání zpravodajů, poskytování personalizovaných služeb, zpracování Vašich dotazů i pro analýzu webového místa a návrh elektronických služeb poskytovaných společností ALPINA. Při předávání Vaší objednávky se shromažďují informace o Vaší adrese elektronické pošty, které používáme k reklamním účelům. Informace, které uvedete v souvislosti se souhlasem uděleným pro účely zasílání zpravodaje a při návštěvě webových stránek ALPINA, se začlení do uživatelského profilu, abychom Vám mohli předávat nabídky upravené speciálně pro Vás.

Bez Vašeho souhlasu nebudeme předávat tyto informace žádným třetím stranám.

Můžete samozřejmě kdykoli s okamžitou účinností odvolat různé své souhlasy nebo povolení, jež jste případně udělili v souvislosti s užíváním Vaší adresy elektronické pošty k reklamním účelům společnosti ALPINA. Přihlášení k odběru zpravodaje můžete kdykoli zrušit. 


Služba Google Analytics

Náš web používá pro webovou analýzu Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek. Informace o Vašem užívání tohoto webového místa vytvořené pomocí cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymizace IP adresy na této webové stránce však Google napřed zkrátí Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší celá IP adresa a tam se pak zkracuje. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využívá Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho užívání webového místa, k sestavování přehledů o aktivitách na webovém místě a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek, spojených s užíváním webového místa a internetu. IP adresa zjištěná v rámci parametrů Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit pomocí příslušného nastavení softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete možná moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce tohoto webového místa. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání dat vytvořených pomocí cookies a vztažených na Vaše užívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) u společnosti Google a rovněž jejich zpracování společností Google, jestliže si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je k dispozici na níže uvedeném odkazu.  

Současné propojení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Kontaktní údaje pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů

Další dotazy týkající se ochrany osobních údajů a žádosti o odvolání souhlasu, změnu a vymazání Vašich údajů můžete zaslat kdykoli elektronickou poštou na adresu  datenschutz@remove-this.alpina.de nebo na poštovní adresu ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH+Co. KG, Alpenstr. 35 - 37, 86807 Buchloe (Německo). Uvítáme také Vaše návrhy.