PRÁVNÍ DOLOŽKA

Ochrana údajů

Ochrana vašich osobních údajů a vaše důvěra jsou pro nás velmi důležité. S vašimi údaji zacházíme s maximální pečlivostí a zpracováváme je striktně podle zákonných směrnic. Vaše udaje samozřejmě nebudou bez vašeho souhlasu nikam dále předávány.

Informace o ochraně údajů

1. Jméno, kontaktní údaje zodpovědné osoby
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG
Alpenstraße 35-37
86807 Buchloe / Německo
Jednatelé: Andreas Bovensiepen, Florian Bovensiepen
Telefon: +49 (0) 8241 / 5005 – 0
Fax: +49 (0) 8241 / 5005 – 155
E-Mail: datenschutz@remove-this.alpina.de


2. Jméno, kontaktní údaje pověřence ochrany osobních údajů
Mr. Tobias Böhmert, TÜV SÜD Sec-IT GmbH 
Externí pověřenec ochrany osobních údajů ALPINA
Ridlerstraße  57
80339 Mnichov / Německo
Telefon: +49 (0) 89 / 50084 – 657
E-Mail: tobias.boehmert@remove-this.tuev-sued.de


3. Kontaktování a shromažďování dat
3.1. Zákaznická péče a správa dat

Společnost ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG (dále pouze ALPINA) se pokusí kontaktování zákazníka co nejjednodušším způsobem utvářet, aby bylo možné co nejrychleji zareagovat na příslušné žádosti. Z tohoto důvodu lze společnost ALPINA kontaktovat na různých místech. K těm patří kontaktní formulář ALPINA na webových stránkách (viz 3.2), cílové stránky ALPINA (bod 3.3), Car Configurator ALPINA, burza aut ALPINA (viz 3.4) a také formulář pro přihlášení k odběru newsletterů ALPINA (viz 3.6.). Nehledě na již uvedené možnosti kontaktování může zákazník udělit společnosti ALPINA souhlas se zákaznickou péčí (viz bod 5).

Veškeré poptávky tohoto druhu jsou prováděny metodou Double Opt-In. Takové poptávky lze zpracovat teprve až v okamžiku, kdy příjemce žádosti potvrdí automaticky vygenerovaný e-mail ALPINA. Z toho důvodu je nutné, aby příjemce uvedl správnou e-mailovou adresu, aby mohla být potvrzena jeho totožnost. Nedojde-li k potvrzení e-mailu, nebudou údaje uloženy ani zpracovány. Proces v ohledu na žádost se přeruší a smaže.

Dále je k dispozici možnost kontaktování přes e-shop ALPINA (viz 3.5) a přes firemní prezentace ALPINA na různých sociálních sítích (viz 3.6). Udělení souhlasu v ohledu na zákaznickou péči, která sahá nad rámec zaslané poptávky, nelze na tomto místě provést, takže lze zpracovat pouze příslušnou žádost.

3.2. Kontaktní formulář ALPINA
Přes kontaktní formulář na webové stránce lze odesílat žádosti zákazníka přímo do odborného oddělení ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG. Pro tento proces je vyžadováno jméno zákazníka, platná e-mailová adresa, kategorizace žádosti a popis žádosti. Žádost lze přeposlat teprve až v okamžiku, kdy zákazník následně potvrdí odeslaný potvrzovací e-mail (tzv. Metoda Double Opt-In viz bod 3.1).

Pokud si zákazník přeje zákaznickou péči, která sahá nad rámec poptávky, může zákazník udělit souhlas v ohledu na zákaznickou péči (viz č. 5). Prohlášení o souhlasu není vyžadováno pro zpracování poptávky.

3.3. Cílové stránky ALPINA
Při uvedení nového modelu BMW ALPINA je na webu ALPINA k dispozici speciální mikrostránka (tzv. cílové stránky ALPINA), která umožňuje zákazníkovi přímý kontakt se společností ALPINA v ohledu na příslušný model. Kromě podrobné specifikace a prezentace výrobku je na cílové stránce ALPINA uveden také kontaktní formulář. Kromě toho si může zákazník nechat zaslat informace ohledně daného výrobku poštou. Pro zpracování poptávky je vyžadováno jméno, adresa a e-mailová adresa. Navíc musí být potvrzen potvrzovací e-mail (tzv. Metoda Double Opt-In viz bod 3.1). Pokud k jeho potvrzení nedojde, nebudou uloženy žádné údaje a proces nebude možné provést.

Navíc může zákazník provést svobodné prohlášení o souhlasu, pokud by si přál zákaznickou péči, která sahá nad rámec poptávky (viz bod 5). Prohlášení o souhlasu není vyžadováno pro zpracování poptávky.

Dále může zodpovědný dodavatel služeb nahlédnout do údajů za účelem technické realizace a správy mikrostránky (viz bod 6).

V nepravidelných intervalech bude možné, aby se zákazníci a zájemci mohli přes cílovou stránku ALPINA objednat na zkušební jízdu. Jelikož se zkušební jízdy mohou nabízet pouze zákazníkům/zájemcům starším 25 let, je nutný údaj o věku. Dále je pro zorganizování zkušebních jízd předem požadováno křestní jméno/příjmení, e-mailová adresa a platné telefonní číslo. Pro zaručení správnosti údajů je vyžadováno potvrzení potvrzovacího e-mailu (tzv. Metoda Double Opt-In viz bod 3.1). Žádné další údaje nejsou pro provedení celého procesu nutně vyžadovány, případně budou sloužit pro zlepšení poradenství o výrobku, a lze je proto poskytnout dobrovolně. Zaměstnanec společnosti ALPINA se následně v rámci zorganizování telefonicky spojí se zákazníkem/zájemcem a dále ho odkáže na prodejního partnera ALPINA (viz bod 6) pro provedení zkušební jízdy.

3.4. Car configurator ALPINA a burza aut ALPINA
Přes ALPINA Car Configurator je možné si vyžádat nabídky nového vozidla ALPINA. Přes burzu aut ALPINA je možné si vyžádat nabídku skladového vozu ALPINA od společnosti ALPINA nebo některého z prodejců. Poptávka přes ALPINA Car Configurator nebo burzu aut ALPINA se odešle přímo příslušnému prodejnímu partnerovi ALPINA prodejní organizace BMW a kopie poptávky do ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co KG. Pro tyto procesy je vyžadováno jméno zákazníka, platná e-mailová adresa a adresa zákazníka. Žádost lze přeposlat teprve až v okamžiku, kdy zákazník následně potvrdí odeslaný potvrzovací e-mail (tzv. Metoda Double Opt-In viz bod 3.1). Nedojde-li k jeho potvrzení, nebudou ve společnosti ALPINA uloženy žádné údaje.

Pokud si zákazník přeje zákaznickou péči, která sahá nad rámec poptávky, může zákazník udělit souhlas v ohledu na zákaznickou péči (viz bod 5). Prohlášení o souhlasu není vyžadováno pro zpracování poptávky. Pokud zákazník udělí svůj souhlas, bude předán do ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co KG a také příslušné prodejní organizaci.

3.5. E-shop ALPINA
ALPINA prodává vlastní lifestylové výrobky a příslušenství přes e-shop ALPINA. E-shop je založen na e-Commerce systému Shopware AG a spravují ho, kromě společnosti ALPINA také dodavatelé uvedení pod bodem 6.

V e-shopu lze vybírat zboží a zadat objednávky. Objednávka je odeslána příslušnému odbornému oddělení, ve kterém je zpracována. Pro objednávku je vyžadováno jméno, e-mailová adresa, fakturační adresa a dodací adresa. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem provedení procesu objednávky. Kromě toho si zákazník v e-shopu ALPINA může založit zákaznický účet. Zákazník si díky němu může ukládat, zobrazovat a popř. měnit uvedené údaje.
https://shop.alpina-automobiles.com/account

Údaje jsou uloženy v zákaznické databázi ALPINA a v systému e-shopu. Souhlas se zákaznickou péčí, která sahá nad příslušný rámec, na tomto místě nelze provést. Takové údaje jsou ukládány pouze v rámci e-shopu ALPINA. Informace o délce uložení, informování se a smazání jsou uvedeny pod body 8 a 9. Zákaznický účet nicméně není pro provedení procesu objednávky vyžadován. Zákaznické údaje jsou ukládány v případě jednotlivé objednávky v zákaznické databázi ALPINA pouze v souladu se zákonnými ustanoveními a nikoli pro zákaznická opatření sahající nad příslušný rámec. V současnosti je nabízena pouze platební metoda platby předem, takže nejsou ukládány žádné informace o bankovním spojení.

3.6. ALPINA News
ALPINA zasílá v pravidelných odstupech reklamní e-maily, které obsahují informace o společnosti ALPINA a událostech a akcích ALPINA. Pro přidání do okruhu příjemců se můžete přihlásit přes formulář „ALPINA News“. Pro přihlášení je vyžadováno jméno, oslovení a e-mailová adresa. Žádné další údaje nejsou pro provedení celého procesu nutně vyžadovány, případně budou sloužit pro cílenější oslovení, a lze je proto poskytnout dobrovolně. Pro zaručení správnosti údajů je vyžadováno potvrzení potvrzovacího e-mailu (tzv. Metoda Double Opt-In viz bod 3.1). Pokud k jeho potvrzení nedojde, nebudou uloženy žádné údaje a proces nebude možné provést. Navíc se odvoláme na vámi dobrovolně poskytnuté prohlášení o souhlasu v ohledu na vámi uvedené osobní údaje, které byly shromážděny pod bodem 3.1–3.5 (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. GDPR EU).

Pro zasílání našich reklamních e-mailů používáme e-mailovou službu rapidmail. Vaše údaje jsou proto předávány společnosti rapidmail GmbH – v roli smluvního zpracovatele. Přitom nemá společnost rapidmail GmbH povolení pro používání vašich údajů za jinými účely než pro zasílání newsletterů. Pro předávání nebo prodej vašich údajů nemá společnost rapidmail GmbH povolení. Rapidmail je německý certifikovaný poskytovatel softwaru pro zasílání newsletterů, který byl pečlivě vybrán podle požadavků GDPR a BDSG.

Svůj souhlas s ukládáním údajů a jejich používání pro zasílání newsletterů můžete kdykoli zrušit pomocí odkazu k odhlášení v newsletteru nebo zasláním e-mailu na datenschutz@remove-this.alpina.de.

3.7. Kontakt přes sociální sítě
Kontaktovat společnost ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG je možné také přes sociální sítě. Poptávky přes sociální sítě jsou zpracovávány pouze přímo, nejsou při nich ukládány žádné údaje. Veškeré statistiky ze sociálních sítí jsou zpracovávány a vyhodnocovány v anonymizované podobě. Ustanovení o ochraně osobních údajů této platformy je uvedeno na příslušné platformě. ALPINA je zastoupena na následujících sociálních sítích:

3.7.1. Facebook Inc. (“Facebook”): Ustanovení o ochraně osobních údajů https://de-de.facebook.com/policy.php
3.7.2. Twitter Inc. (“Twitter”): Ustanovení o ochraně osobních údajů https://twitter.com/de/privacy
3.7.3. Instagram /// Online service and part of Facebook Inc.: Směrnice o ochraně osobních údajů https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
3.7.4. Google LLC and YouTube LLC (subsidiaries of Google LLC): Ochrana osobních údajů https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
3.7.5. Vimeo LLC: Ustanovení o ochraně osobních údajů: https://vimeo.com/privacy
3.7.6. XING SE: Prohlášení o ochraně osobních údajů https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
3.7.7. LinkedIn Inc.: Směrnice o ochraně osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

3.8. Zpracovávání osobních údajů za účelem vaší žádosti uchazeče
Abyste se mohli iniciativně a cíleně ucházet o některá z našich vypsaných volných míst, žádáme vás o zaslání vašich uchazečských podkladů na e-mailovou adresu uvedenou na našich webových stránkách určenou pro tento účel. Za účelem převzetí a zpracování vaší žádosti uchazeče zpracováváme vaše osobní údaje v závislosti na rozsah vámi zaslaných osobních údajů. Právní základy pro zpracování vašich osobních údajů: Rozhodnutí nebo zdůvodnění zaměstnaneckého poměru podle § 26 nemeckého spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Své uchazečské podklady nám můžete zaslat v souboru chráněném proti přístupu, nicméně v tomto případě se na nás obraťte a sdělte nám informace potřebné pro přístup k vašim uchazečským podkladům.

4. Automaticky shromažďované údaje

4.1. Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč přijímá při návštěvě úvodní stránky a ukládá lokálně na počítač, pokud je tato funkce v použitém internetovém prohlížeči povolena. Soubory cookie nejsou vyžadovány pro plynulé používání veškerých on-line prezentací společnosti ALPINA. Uživatel může dle uvážení soubory cookie deaktivovat (viz bod 4.1.1 – 4.1.5). Naši dodavatelé používají soubory cookie za účelem zlepšování kvality struktury a obsahu internetové prezentace ALPINA. Společnost ALPINA nepoužívá žádné soubory cookie pro prodejní ani marketingové účely. Navíc nejsou soubory cookie nijak přiřazovány k osobním údajům.

Při omezení na určité časové období návštěvy uživatele on-line nabídek ALPINA jsou využívány takzvané relační soubory cookie. Ty slouží např. pro zadokumentování toho, které výrobky lze v e-shopu ALPINA zobrazovat nebo ukládat do nákupního košíku. Když opustíte naše webové stránky, jsou tyto soubory cookie opět smazány. Dlouhodobější soubory cookie se používají např. pro nabídku produktů přizpůsobených zájmům uživatele pro následné návštěvy a také pro zlepšování kvality naší internetové prezentace. Správu použitých souborů cookie lze kdykoli provádět v nastavení internetového prohlížeče (viz bod 4.1.1 - 4.1.5).

Soubory cookie nemohou zpravidla poškodit software počítače. Ohrožení bezpečnosti ve smyslu virů nebo špehování osobních údajů nepochází od jich. I přesto vám doporučujeme, abyste vždy používali aktivní antivirovou ochranu a aktualizovanou a nedotčenou firewall při surfování na internetu. Pro povolení, odmítnutí, zobrazení a smazání souborů cookie používejte prosím funkci nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Pro nejběžnější internetové prohlížeče jsou uvedeny v následujících bodech odkazy na správu, zablokování nebo smazání souborů cookie.

4.1.1 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
4.1.2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
4.1.3. Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
4.1.4. Safari MacOS: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
4.1.5. Opera software: help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

4.2. Google Analytics
Google Analytics je služba pro analýzu internetu společnosti Google LLC („Google“), která statisticky vyhodnocuje používání webových stránek. Tyto informace jsou vyhodnocovány společností ALPINA s datem a údajem o čase za interními statistickými účely v ohledu na reklamní opatření, používání internetových stránek a jejich optimalizaci. Veškeré analyzované informace se omezují na internetové prezentace společnosti ALPINA a jejich používání. Kromě společnosti ALPINA mohou nahlížet do výsledků také dodavatelé (viz bod 6). Akce uživatele jsou přitom vyhodnocovány v anonymizované podobě. Společnost ALPINA ani její dodavatelé nemohou nijak zpětně dovodit příslušné osobní údaje. Nejsou vytvářeny uživatelské profily s pseudonymy. Podmínky použití služby Google Analytics jsou uvedeny na následujícím odkazu:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Služba Google Analytics používá takzvaný tracking kód („sledovací kód“), který je zahrnut do HTML kódu jednotlivých stránek naší webové prezentace. Informace vytvářené tracking kódem o používání webových stránek jsou zpravidla přenášeny do serveru Google umístěného na území USA a tam uloženy. V případě aktivování anonymizace IP adresy na této stránce vaši IP adresu společnost Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nicméně nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude do serveru Google umístěného na území USA přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky bude společnost Google používat tyto informace za účelem vyhodnocování vašeho používání této webové stránky, vytváření zprávy o vašich aktivitách na této webové stránce a dalších službách, které souvisí s používáním webové stránky a používáním internetu vůči společnosti ALPINA. IP adresa, kterou služba Google Analytics předává z vašeho prohlížeče, není spojena s jinými údaji Google. Pokud si nebudete přát, aby Google Analytics prováděl analýzu vašeho používání webových stránek, můžete si na následujícím odkazu stáhnout a nainstalovat plug-in prohlížeče, který provádění analýzy a zpracovávání údajů zabrání: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Navíc nebo jako alternativu pro rozšíření prohlížeče můžete zakázat tracking („sledování“) službou Google Analytics na našich stránkách kliknutím na tento odkaz. Přitom bude na vaše zařízení nainstalován soubor cookie Opt-Out („soubor cookie pro odhlášení“). Tím bude zaznamenávání údajů službou Google Analytics pro tuto webovou stránku a tento prohlížeč zakázáno po dobu, po kterou budete mít tento soubor cookie nainstalován ve svém prohlížeči.Pokud byste chtěli získat informace o údajích, které Google ukládá, klikněte na níže uvedený odkaz. Tyto údaje jsou ukládány odděleně od veškerých údajů této služby Google Analytics a společnost ALPINA ani její dodavatelé si je nemohou nijakým způsobem prohlížet ani je používat. https://myaccount.google.com/intro/dashboard

4.3. Google Maps
Používáme mapy služby Google Maps‘ – kartografické služby, která vizuálně zobrazuje geografické informace. Google Maps je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Maps shromažďuje, zpracovává nebo používá osobní údaje dle vlastního uvážení, pročež společnost ALPINA za shromažďování, zpracovávání ani používání dat službou Google Maps nepřebírá jakoukoli zodpovědnost. Za tímto účelem dbejte na podmínky používání Google Maps (Google) pod www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html a také informace o ochraně osobních údajů Google Maps (Google) pod www.google.com/policies/privacy/. Společnost ALPINA nedostává žádné údaje ze služby Google Maps ani údaje, které příp. vznikají při používání Google Maps.

4.4. Matomo
Tato webová stránka používá otevřený software („Open-source software“) Matomo pro statistické vyhodnocování přístupu návštěvníků. Údaje zaznamenané softwarem Matomo nejsou přenášeny na jiné servery ani nejsou předávány třetím osobám, ale jsou používány v anonymizované podobě pro zdokonalování naší nabídky. Pokud váš prohlížeč podporuje techniku „Do-Not-Track“ a máte ji příslušně aktivovánu, bude vaše návštěva automaticky ignorována. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováváním údajů, které o vás software Matomo shromažďuje výše specifikovaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

5. Účely a právní základy zpracovávání
5.1. Zákaznická péče
(např. informace o produktech a službách, zasílání katalogů, zasílání newsletterů přes e-mail, nabídek, pozvánek na akce).
Zde se odvoláme na vámi dobrovolně provedené prohlášení o souhlasu v ohledu na vámi uvedené osobní údaje, které jsou shromažďovány pod bodem 3 (právní základ: čl. 6 odst.1 písm. a GDPR EU).

5.2. Car configurator ALPINA a burza aut ALPINA 
Splnění smlouvy, resp. provedení předsmluvních opatření se zákazníkem (právní základ: čl. 6 odst.1 písm. b GDPR EU).

5.3. Organizování zkušebních jízd (cílová stránka ALPINA)
Provádění předsmluvních opatření se zákazníkem (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. b GDPR EU).

6. Kategorie příjemců
Vaše osobní údaje předáváme dalším příjemcům nebo poskytujeme přístup k vašim osobním údajům dalším příjemcům pouze tehdy, pokud je to vyžadováno pro příslušné účely zpracovávání těchto osobních údajů, pokud jsme další příjemce pověřili plněním jednotlivých úkolů nebo služeb, které vyžadují přístup k těmto osobním údajům nebo ho nelze vyloučit nebo pro smluvní zpracovatele ve smyslu článku 28 GDPR EU. Kategorie příjemců osobních údajů jsou:

•   Interní místa, která se podílí na provádění příslušných obchodních procesů
•   Prodejní partneři ALPINA prodejní organizace BMW (viz 5.2)
•   Dodavatelé služeb pro údržbu a administraci našich webových stránek
•   Dodavatelé služeb v rámci smluvního zpracovávání (např. zasílání newsletterů)

Předávání vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány přes naše webové stránky, výše uvedeným příjemcům probíhá na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a  Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR EU), pokud je tak vyžadováno pro splnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření s vámi podle článku 6 odst. 1 písm. b GDPR EU, na základě oprávněného zájmu zodpovědné osoby podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR EU, na základě smluvního zpracovávání dat podle článku 28 odst. 1 GDPR EU nebo pokud je tak vyžadováno pro rozhodnutí nebo odůvodnění zaměstnaneckého poměru podle § 26 nemeckého spolkového zákona o ochraně osobních údajů.

Kromě toho dochází k předávání osobních údajů, které jsou zpracovávány přes naše webové stránky, státním institucím nebo úřadům, pokud jsme tak povinni učinit v rámci potenciálních zákonných povinností poskytování informací nebo na základě úředního nebo soudního rozhodnutí pro poskytnutí informací. Dále dochází k předávání osobních údajů, které jsou zpracovávány přes naše webové stránky, státním institucím nebo úřadům, pokud je tak vyžadováno pro stíhání trestných činů vůči nám jako poškozené straně a také pro monitorování závad nebo zneužívání našich on-line nabídek nebo telekomunikačních služeb a zařízení nebo k uplatňování, prosazování nebo ochraně občanskoprávních nároků. (Právní základy pro zpracovávání vašich osobních údajů: Oprávněný zájem zodpovědné osoby podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR EU, zpracovávání za jinými účely neveřejnými místy podle § 24 odst. 1 nemeckého spolkového zákona o ochraně osobních údajů).

7. Předávání dat do třetích zemí (mimo EU / EHP)
Společnost ALPINA zásadně nepředává žádné údaje ze zemí EU/EHP do třetích zemí. Pokud nemá zájemce bydliště na území některého ze členských států EU/EHP, kontaktujeme prosím svého nejbližšího prodejního partnera ALPINA prodejní organizace BMW, který se poté se zájemcem spojí.

8. Kritéria pro ukládání osobních údajů
Pokud po 5 letech nijak nezareagujete na zasílání informací o produktech ALPINA, budou veškeré osobní údaje, které byly shromážděny pod bodem č. 3 uvedeného postupu a za účelem tématu uvedeného pod bodem 5, o vaší osobě smazány. Pokud si nebudete přát, aby byly vaše osobní údaje ukládány za výše uvedenými účely, můžete kdykoli uplatnit svoje práva (viz bod 9 a bod 10 – smazání a zrušení souhlasu). Smazání údajů lze provést nicméně pouze tehdy, pokud tomu nebrání zákonné archivační lhůty a umožňuje to technická stránka věci. V opačném případě platí anonymizace osobních údajů.

Společnost ALPINA ukládá osobní údaje, které jsou doručovány v rámci žádostí uchazečů. Po dokončení procesu žádosti jsou tyto údaje smazány. To se týká těch žádostí (v digitální nebo papírové podobě), které jsou určeny pro konkrétně vypsané místo.

Údaje, které jsou součástí iniciativních žádostí, jsou ukládány po dobu 6 měsíců. Pokud by byly tyto údaje uloženy po delší než uvedenou dobu, musí pro to předložit žadatel písemný souhlas.

9. Práva dotčených osob – vaše práva
Chtěli bychom vás upozornit na to, že můžete kdykoli uplatnit své právo na získání informací, opravu nebo smazání, omezení zpracování a také právo na přenositelnost dat. Za tímto účelem vás žádáme, abyste nám zaslali svojí žádost se svým celým jménem na e-mailovou adresu datenschutz@remove-this.alpina.de, abychom vám mohli zaručit písemné potvrzení a jednoznačné přiřazení. Za tímto účelem nestačí pouhé telefonické spojení.

 

10. Upozornění na zrušení souhlasu
Zrušit svůj udělený souhlas můžete kdykoli. Za tímto účelem nás kontaktujte (viz bod č. 9). Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání (zasílání informací o produktech ALPINA) není tímto dotčena.

 

11. Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu.
Jste-li jako dotčená osoba názoru, že stávající zpracovávání příslušných osobních údajů porušuje konkrétní obsah a ustanovení GDPR EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „nařízení (EU) 2016/679“), máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího orgánu.

12. Profilování – automatizované rozhodování
Pro zasílání informací o produktech ALPINA nejsou vyžívány žádné automatizované rozhodovací systémy.


Kontakt

Dotazy k tématu ochrany dat a také požadavky na zrušení souhlasu, opravu a smazání vašich údajů a také podněty směřujte vždy na e-mailovou adresu datenschutz@alpina.de nebo poštou na ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, Alpenstr. 35 - 37, 86807 Buchloe (Německo).